Chuyển phát chuyên tuyến Trung Quốc.

News

Buôn bán tiểu ngạch là gì, vận chuyển tiểu ngạch là gì?
Tin tức

Thế nào là buôn bán và vận chuyển tiểu ngạch

Buôn bán tiểu ngạch hay còn gọi là mậu dịch tiểu ngạch hoặc thương mại tiểu ngạch. Đây là một hình thức thương mại quốc tế hợp pháp. Được tiến hành giữa người dân hai nước sinh sống ở các địa phương hai bên biên giới. Kim ngạch của mỗi giao dịch hàng hóa hữu hình có giá trị nhỏ theo quy định của pháp luật. Chính tiêu chí về giá trị nhỏ (tiểu ngạch) đã khiến cho hình thức thương mại này có tên như vậy.

Read more