Chuyển phát chuyên tuyến Trung Quốc.

Văn phòng Hà Nội

  • Văn phòng Hà Nội
  • Văn phòng Hà Nội
  • Văn phòng Hà Nội

Giá trị văn hóa cốt lõi

Hệ thống giá trị cốt lõi SOS bao gồm các giá trị vật thể và phi vật thể. Tôn trọng cá nhân, tận tâm, tin tưởng, trung thực, trí tuệ.

Các yêu cầu

Mọi thành công đột phá đều bắt nguồn từ sáng tạo và tài năng cá nhân, nhưng chìa khóa đảm bảo thành công bền vững chính là trí tuệ tập thể. Công ty luôn đề cao tinh thần học tập, lấy trí tuệ, kiến thức làm sức mạnh, coi đó là gốc cho sự phát triển.

SOS xây dựng mối quan hệ với cộng đồng, khách hàng, đối tác và đồng nghiệp bằng tình nhân ái, yêu thương, tinh thần nhân văn.
Thực hành nhiều chính sách phúc lợi xã hội, tích cực tham gia công tác thiện nguyện, chia sẻ những gì tốt đẹp nhất đến với những người xung quanh.

Phản hồi của khách hàng

Bạn cần tìm dịch vụ gì?
Xem tất cả